Ikspeeltrompet.nl

Trompetles

Verder kijken? Klik dan hier.

 

Alle lessen zijn gebaseerd op 30 / 45 / 60 minuten per leseenheid en kosten € 25,00 / € 37,50 / € 50,00

Bent u 21 jaar of ouder, dan komt daar 21% btw bij. 

Aanschaf van lesmateriaal zoals instrument en boeken gaat in onderling overleg.